جوانسازی دست

نوامبر 19, 2020
تزریق چربی به دست

تزریق چربی به دست

تزریق چربی به دست تزریق چربی عملی است که طی آن چربی از نواحی که در آن جا انباشته شده مانند خارج ران، برداشته می شود […]
عمل‌ زیبایی

مشاوره و هماهنگی