براکیوپلاستی تهران

دسامبر 8, 2020
براکیوپلاستی

براکیوپلاستی

براکیوپلاستی به عمل لیفت بازو براکیوپلاستی گفته میشود، عمل جراحی براکیوپلاستی به منظور تغییر شکل و بهبود ظاهر دستها و قسمت های متصل به قفسه سینه […]
عمل‌ زیبایی

مشاوره و هماهنگی